Suriye’deki kriz ülkenin alt yapısında büyük bir yıkıma yol açtı; evleri, okulları, hastaneleri, devlet dairelerini, hizmet kurumlarını etkileyen bu krizden geriye zor yıllar kaldı. Suriyeli vatandaşlar bu acı gerçeklerle yüzleşerek hayata karşı güçlerini yitirdiler

Şam İnsani Yardım Kuruluşunun, tıbbi malzeme deposu kurmadaki en önemli gayesi yaralı ve hasta sivillerin tedavisinde bu deponun gerekli ilaç desteği sağlamasıdır. Bununla beraber hastanelerin, tıp merkezlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve birçok bölgede bu sektörü güçlendirmeyi hedef almaktadır.

Bu depolardan ilkinin kurulumu 2015 Nisan ayının başında tamamlanmıştır. Tıbbi malzemelerdeki azlık hatta bazı türlerdeki kıtlık sebebiyle ve birçok yaralının bu malzemelere artan ihtiyaçları neticesinde bu malzemelerin stoklanması zaruri hale gelmiştir. Ayrıca yoğun olarak tıbbı malzeme kullanmak durumunda kalan hastanelerin güç yetiremediği durumlarda bu malzemeleri tedarik etmeleri mümkün olsun diye tıbbi malzeme depoları kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren öngörülen amaca ulaşmak için bazı hedefler belirlenmiştir. Bunlar:

  1. Tıbbi malzemeleri temin etmede sağlık kurumları işletmelerine içerden destek vermek
  2. Acil tıbbi durumlarda kullanılan ilaç temininde bulunmak
  3. Ambulans sistemlerinde kullanılan ilaç temininde bulunmak

 

Tüm bunlar yaralıların hayatlarını kurtarmak ve güzelleştirmek adına sarf edilen çabalar neticesinde meydana gelmiştir.

 

Suriye’de insanlar bu zor şartların gölgesi altında yaşarken toplumun tüm fertlerinin bir araya gelerek sağlık sektörünü güçlendirme işini üstlenmeleri gerekmektedir. Bu kaderin değişmesi uzun yılları alacak ancak er ya da geç yeniden bir diriliş sağlanacaktır.