Afet ve savaş ortamında temiz su kaynağının aranıp bulunması ihtiyaçlılar açısından çok büyük önem taşır. Yerin altından su çıkarma veya temiz su kaynağı arama cihazlarının olmadığı gerek temiz su bulunamaması sebebiyle gerekse pis suların yol açtığı hatta kimi zaman da zayıf kanalizasyon sisteminin neden olduğu durumlarda hastalıkların çoğalması büyük problemleri de beraberinde getirir. Tam da bu noktada temiz su kuyuları açarak, teknik pompalar ve aletler temin ederek Su Bulma ve Arındırma Projesini devreye soktuk. Bu da ihtiyaca binaen yapılacak birtakım alan çalışmaları ile gerçekleşecektir.