İnsani Şam Derneği Uluslararası Standart Koşulları Doğrultusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine Uygunluk Belgesi Alıyor

İnsani Şam Derneği, Uluslararası SGS kuruluşu tarağından İstanbul ve Gaziantep ofislerinde yapılan dış inceleme çalışması sonrasında, Uluslararası Standart Koşulları Doğrultusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine Uygunluk belgesi aldı. Böylece İnsani Şam Derneği, Türkiye’de kayıtlı uluslararası kuruluşlar tarafından uygunluk belgesi almış ilk insani yardım kuruluşu oldu.

Kalite yönetim sistemi belgeleri doğrultusunda hazırlık çalışmaları ve politikalarının belirlenme ve onaylanma süreci tam bir yıldır devam ediyordu. Öte yandan sistem koşulları ve uygulama yöntemleri hakkında çalışma ve bağlıların eğitilmesine yönelik işlemler de belirlendi ve onaylandı.

Bunun yanında, onaylanan kalite yönetim sisteminin uygulama etkinliklerini doğrulamak için iç denetim ekibi yüksek kurulu da onaylanarak, belge veren makam tarafından dış eğitim çalışmaları da tamamlandı.

İnsani Şam Derneğinin, insani çalışma ilke ve koşulları ile uyumlu bir şekilde derneğin vizyon ve hedeflerinin en güzel surette hayata geçirilmesini sağlama kastıyla kalite yönetim sistemini uygulamaya başladığı belirtiliyor.

2018-04-06T11:58:07+00:00January 30th, 2018|Tags: , , |