El Emeği

Suriye yıllardan beri ve hala savaş bölgesi olarak varlığını sürdürüyor. Geride bıraktığı eserde ise yaşamsal tüm dinamiklerini kaybetmiş bir toplum, belki de günümüzde hiçbir toplumun yaşamadığı kadar acıya, çileye, meşakkate göğüs germek zorunda olan bir millet bırakıyor. Tüm bunlar, onların da onurlu bir hayatı yaşamaya hakları olduğunu düşünmeye dahi tenezzül etmeyen dünya ülkelerinin boş vermişliğinde yaşanıyor. Aksine ülkenin bazı bölgelerinde adeta soluk aldırmayan kuşatmalar, yokluklar, zor koşullar artırılıyor.

Halkların mücadele ettiği zor koşullardan hareketle Suriye’deki tarıma uygun iklimsel şartların da varlığı da düşünüldüğünde Şam İnsani Yardım Kuruluşu Şeyh Sani bin Abdullah İnsani Hizmetler Vakfı ile el ele vererek bölgeye birtakım hizmetleri götürmek adına “El Emeği Projesi”ni hayata geçirdi. Bu proje, kuşatma bölgesinde kalan aynı zamanda vazgeçilemeyecek ölçüde önemli gıda kaynağı olacak verimli arazileri barındıran Rasten mevkiinde patates ekimi için 60 dönüm toprağın işlenip ekime hazır hale getirilmesini kapsıyor.  

Aynı zamanda 2016 yılının şubat ayında hayata geçirilen bu kalkınma projesi, sebepsiz yere yapılan kuşatmadan muzdarip olan bir bölgede uygulanmasından dolayı ayrı bir önem taşır ki bu kuşatma işsizlik oranının ve çalışamaz durumda olan insan sayısının artmasına neden olduğu gibi geçim sıkıntısı çeken halkların gelir kaynaklarının azalmasına yol açtı. Bunun yanı sıra verimli toprakların ve sulama imkânları olmasına rağmen bölgede ana yemek maddesi olan patatesin azalması da kuşatmanın getirdiği bir diğer sıkıntıdır. Bu bağlamda projenin yürürlüğe koymayı hedeflerini ve gidiş yollarını şu şekilde ifade edebiliriz:

  • Kuşatma bölgesinde patatesin teminini sağlamak için el ele vermek
  • Tarım alanlarının işlenip ekime hazır hale getirilmesi
  • Hali hazırda tecrübe sahibi olan kimselere iş imkânı sağlanması

Bu projenin fayda getireceği düşünüldüğü hedefler göz önüne alındığında en çok ihtiyaç sahibi aileleri ve durumları şöyle sıralayabiliriz:

  • Projede aktif olarak çalışanlar ki bu, tarımsal sektörde tecrübe sahibi olanlar ve daha önce bu alanda çalışmış kimseler olacaktır.
  • Bölge halkı ve satış işlemlerinin indirimli fiyatlardan yapıldığı çevreler ki bu indirim desteği  %50 gibi oranlara ulaşmıştır.

Daha önceki bilgilere dayanarak ortalama 75 bin kişinin bu projeden tüketici olarak yararlandığı, 37 kişiye ise iş imkânı sunulduğunu ifade edebiliriz. Bunlara ek olarak yapılan hasattan ortalama 130407 kg patates elde edilmiştir.

Suriye halkı zor zamanların ve şartların içinden geçse de yapılan tıbbi tedaviler üzüntünün ve yokluğun olmayacağı bir hayatı çocuklarına temin edebilmek ve çocuklarının aç midelerini nasıl doyuracağını düşünen ailelerin taşıdığı derdi ve kederi hafifletmek adına daima yaşayan vicdanları uyandırmaya sevk ediyor.

2017-09-26T16:35:14+00:00May 29th, 2017|