Kalite Politikası


Kurumumuz Şam İnsani Yardım Kuruluşu kar amacı gütmeyen, bağımsız bir vakıf olup insani yardım hizmetlerini yürütmeyi üstlenmiştir. Kuruluşundan bu yana Suriye halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda dünya çapında en iyisi olma vizyonunu sahiplenmiştir. Bu amacını ise acil ihtiyaçlara cevap verecek insani yardım projelerini yürüterek yerine getirmektedir.

Bu amaçla Şam İnsani Yardım Kuruluşu’nun idaresi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin genel şartlarına uygun bir şekilde yapılmaktadır. Bundaki amaç ise kuruluşun fikirlerinin ve hedeflerinin en iyi şekilde ve insani yardım çalışmalarının ilke ve taleplerine uygun bir biçimde hayata geçirilmesinin temin edilmesidir.

Buradan hareketle Şam İnsani Yardım Kuruluşu, tüm insani yardımların ulaştırılmasında, muhtaç olanların acil ihtiyaçlarının karşılanmasında ve toplumun tüm kesiminin memnuniyetini kazanmada kalite politikasını izlemektedir. Bunu yaparken takip ettiği yol ise:

  • İnsani yardımlarla alakalı olarak gerek ulusal gerekse evrensel yasal uygulamalara, özellikle uluslar arası insan hakları bildirgesine, insani yardım, tarafsızlık ve bağımsızlık özelliklerine bağlı ilkelerin yerine getirilmesine dikkat edilmesi. Ve bunların evrensel ve ulusal olarak çalışan kuruluşlar ile uyum içinde yürütülmesine özen gösterilmesi.
  • Çalışma ilkelerine ve gerektirdiklerine daha iyi uyum sağlanması adına insani yardımların temin edilmesi için çalışma şeklinin ve üslubunun daima geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin yanı sıra insanların doğrudan veya dolaylı olarak istifade edebilmelerini sağlamak için gelişmiş yardım projelerinde üstün kalitenin yakalanması.
  • Çevrenin korunmasına ve kirliliğin azaltılmasına önem gösterilmesinin yanı sıra insani yardım projelerinin yürütülmesinde doğal ürünlerin tüketimine yönlendirilmesi.
  • Kararların doğru ve güvenilir (sağlık) tahlillerin sonuçlarına göre alınması.
  • Gerçek manada yapılacak bir yatırım olması nedeniyle beşeri kaynakların geliştirilmesi ve kuruluş üyelerinin kalite politikası ve kuruluşun hedefleri, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi.
  • Kuruluş üyelerine doğal kaynakların tüketimini azaltarak kirlilikten ve gürültüden uzak uygun çalışma ortamının hazırlanması.
  • Gelişmiş insani hizmetlerden ne derece memnun olduklarını teyit ederek, daima hoşnut olmalarını sağlayarak ve memnuniyetlerini devamlı şekilde artırarak projelerden yararlanan ve projeler ile alakası olan kimselerin memnuniyetlerinin artırılmasına özen gösterilmesi.
  • İnsani yardım projelerinin yürütülmesi ve bu uğurda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için proje yönetimi, takibi, analizi ve değerlendirme yönetimine itimat edilmesi.
  • Belirlenmiş ilkelere ve insani yardım çalışmalarının gerektirdiklerine uygunluğu göz önüne alınarak insani yardımların hedefine ulaştığından emin olunması için gerekli takiplerin yapılmasının yanı sıra bu meseleye yeterli sorumluluk bilinci ile yaklaşılması ve olabildiğince çabuk bir şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması.
  • Kuruluş üyelerinin birlikte çalışmaya ve çalışma kalitesini artıracak önerilerin ve düşüncelerin ortaya konulmasına destek olunması.

Şüphesiz ki Şam İnsani Yardım Kuruluşu, belli düzeydeki hedeflerinin gerçekleştirilmesinin takibini periyodik olarak yapmaktadır. Bunun yanı sıra değerlendirme sonuçlarına göre kalite yönetim sisteminin gerekli kontrollerinin ve düzenlemelerinin de yapılmasını önemsemektedir. Ayrıca kuruluş üyelerinin bu misyonu öğrenip, anlayıp uygulaması için gerekli talimatların yerine getirilmesine gayret etmektedir.

Sosyal medyada bizi takip